Reuniunea de lansare a STIT în Italia

Qzr_2333-/ martie 28, 2022/ Uncategorized @ro/ 0 comments

Rezumat

Locul de desfășurare: Pisa (Italia).

Data: 22-23 martie 2022.

Participanți: 9 participanți (6 membri ai personalului în prezență și 3 online).

Scop: Lansarea noului proiect Erasmus+ STIT, stabilirea planurilor pentru o implementare eficientă și eficace a proiectului și punerea bazelor pentru o cooperare de succes.

Conținut

Startul oficial al proiectului STIT a avut loc în perioada 22-23 martie 2022. Întâlnirea a fost găzduită de liderul de proiect AFORISMA în Pisa, Italia.

În timpul reuniunii de două zile, cele cinci organizații europene care formează consorțiul STIT au definit acordurile de cooperare, au planificat etapele de implementare și au convenit asupra instrumentelor pentru o comunicare eficientă și armonizată.

În primul rând, participanții au avut ocazia de a se cunoaște personal și de a se prezenta pe ei înșiși și organizațiile lor. Fiecare dintre ei a subliniat expertiza valoroasă și complementară pe care a adus-o în acest proiect:

  • AFORISMA (Italia) – o cooperativă specializată în învățarea pe tot parcursul vieții, cu o experiență semnificativă în domeniul incluziunii sociale.
  • Fundación Docete Omnes (Spania) – un centru educațional și social care oferă cursuri de formare profesională pentru lucrători, șomeri, migranți și persoane cu handicap
  • FLIPNET (Italia) – o asociație de promovare socială care promovează predarea și abordarea de tip „flipped classroom” (clasă întoarsă)
  • QZR srl (Italia) – partener expert în design de comunicare și dezvoltare IT
  • BCLIT (România) – organizație antreprenorială specializată în platforme educaționale online.
    Liceul Economic „Virgil Madgearu” (România) – școală de formare profesională care oferă tinerilor oportunități egale de dezvoltare profesională și facilitează accesul pe piața muncii.

În al doilea rând, liderul de proiect a prezentat o imagine de ansamblu a activităților de doi ani ale proiectului, care se așteaptă să producă rezultate inovatoare și transferabile. Prin urmare, experții proiectului STIT vor desfășura activități de cercetare și dezvoltare în domeniul învățământului la distanță accesibil și incluziv, care vor fi disponibile după cum urmează

  1. Curs de formare online pentru personalul din domeniul educației și formării profesionale, inclusiv practici pedagogice incluzive.
  2. Set de instrumente de supraviețuire pentru personalul din domeniul VET, un set de instrumente practice pentru a servi mai bine elevii cu dizabilități de învățare, senzoriale sau fizice.

Următoarea etapă a proiectului STIT este dedicată grupurilor de discuții pentru a defini mai bine nevoile și așteptările elevilor din învățământul profesional și tehnic. Prin această abordare, implicarea grupului țintă va asigura că implementarea proiectului răspunde unor probleme actuale și concrete.

În cele din urmă, participanții au subliniat activitățile de vizibilitate, conferințele, seminariile și webinariile care vor fi organizate pe durata proiectului pentru a crea condițiile pentru un nivel ridicat de implicare în UE și, de asemenea, în afara acesteia.

Partenerii vă vor ține în permanență la curent cu evoluția activităților prin intermediul rețelelor de socializare STIT:

Facebook: Facebook/STIT

YouTube: https://www.youtube.com/@StitEduproject

Share this Post

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Moderarea comentariilor este activată. Poate dura ceva timp până ce comentariul tău va fi aprobat.