A treia reuniune transnațională de proiect în România

Qzr_2333-/ aprilie 25, 2023/ Uncategorized @ro/ 0 comments

Rezumat

Locul de desfășurare: Agigea, sediul centrului de formare din Agigea, Constanța (România).

Data: 18 – 19 aprilie 2023.

Participanți: 10 participanți, câte doi delegați pentru fiecare organizație parteneră.

Obiectiv: ilustrarea stadiului actual al realizărilor intelectuale, monitorizarea progreselor și convenirea cerințelor specifice înainte de testarea materialelor educaționale prin Focus Grupuri.

Conținut

Datele de 18-19 aprilie 2023 au marcat cea de-a treia reuniune transnațională de proiect din cadrul proiectului Erasmus Plus cu durata de doi ani „STIT: Smart Tools for Inclusive Teaching in VET”. Delegați de la toți cei cinci parteneri au luat parte la activitățile de management sub coordonarea liderului de consorțiu SOCIETA’ COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA. – ACLI Formazione Ricerca Servizi Management din Pisa (Italia).

După cuvântul de bun venit al partenerului român BCLIT, toți participanții au început prima sesiune dedicată progresului activităților proiectului.

QZR srl din Lucca (Italia) a prezentat cu mândrie baza de date online care sintetizează peste 120 de practici de predare la distanță accesibile și incluzive. Aceste practici au fost identificate, selectate și colectate de consorțiul STIT pentru a le răspândi dincolo de parteneriat. În plus, dorind să asigure calitatea ridicată a rezultatelor, participanții au analizat și au definit metodologia de analiză. Următoarea etapă va fi dedicată revizuirii practicilor pedagogice pentru a asigura utilizarea echitabilă a tehnologiei și pentru a le integra în continuare în cursurile de formare online.

Pe lângă bunele practici, consorțiul STIT va dezvolta un „Curs de formare online pentru personalul din domeniul VET”. Prin intermediul acestui curs, cadrele didactice VET vor putea desfășura activități de învățare incluzive, atractive și responsabilizatoare pentru elevii lor VET. În acest sens, datorită expertizei sale în proiectarea cursurilor online, BCLIT a prezentat modelul conceptual al videoclipului educațional. Prin urmare, „Cursul de formare online pentru personalul VET” va fi elaborat pe baza modelului convenit și va include 10 capitole care se vor referi la:

  • Accesibilitate
  • Cadre juridice
  • Nevoi și soluții educaționale pentru elevii VET cu deficiențe de vedere și de auz, precum și cu dificultăți de învățare
  • Instrumente digitale accesibile și exemple de bune practici

După ce va fi creat și validat intern de către partenerii de proiect, cursul online va fi pilotat de către profesorii VET din țările partenere. Vă invităm să urmăriți paginile de Facebook ale partenerilor de proiect pentru a afla mai multe despre sesiunile pilot din țara dumneavoastră:

  • În Italia: Soc. Coop. Aforisma, Flipnet, și QZR
  • În Spania: Fundación Docete Omnes
  • În România: Constanța HUB

În scopul unei mai largi conștientizări și cunoașteri a instrumentelor și metodelor educaționale, AFORISMA a prezentat planul strategic de comunicare. Acest plan include activitățile viitoare care vor fi implementate de fiecare partener în comunitatea și țara sa, precum și la nivelul UE. Prin această abordare, toți partenerii contribuie la promovarea rezultatelor proiectului, beneficiind de potențialul ridicat de transferabilitate al acestora.

Vă invităm călduros să urmăriți paginile oficiale ale proiectului pentru a afla cele mai recente noutăți despre proiectul STIT pe rețelele de socializare:

Facebook: Facebook/STIT

YouTube: https://www.youtube.com/@StitEduproject

Share this Post

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Moderarea comentariilor este activată. Poate dura ceva timp până ce comentariul tău va fi aprobat.